CONTENT US ENGLISH
 
   
 
 
제목 : 국립오페라단 "호프만의 이야기"
작성자 : sfmakeup  작성일 : 2022-09-14 오전 6:50:47
조회수 : [ 871 ]
첨   부 :    호프만의-이야기.jpg  (102 KB)




제           목 : 호프만의 이야기
공연    기간 : 2022,09월29일~10월2일 PM7:30
단           체 : 국립오페라단
장           소 : 예술의전당 오페라극장
분장 디자인 : 구유진
분    장    팀 :  S,F MAKE UP(김진영.장미경.정선희,장지연,최예준,고해나.서유진.전혜린,홍유진.홍지수.이영림)

목록보기